Consiliul Director

Avem scopul de a îndeplini obiectivul general al SDL (Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Turda)

CONSILIUL DIRECTOR

GAL URBAN TURDA

Cristian Octavian Matei

Cristian Octavian Matei

Presedinte Consiliul Director

In calitate de Primar al Municipiului Turda, Dl. Cristian Octavian Matei cunoaste in amanunt problemele cu care se confrunta comunitatea si este implicat, la cel mai inalt nivel, in rezolvarea problemelor actuale și deschiderea perspectivelor dezvoltării durabile a municipiului. Sub mandatul sau a fost elaborata prima Strategie Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda pentru orizontul de timp 2017-2023.

Daniela Constantinescu

Daniela Constantinescu

Vicepresedinte Consiliul Director

Prin Fundatia Sfantul Daniel, infiintata in anul 1996, dna. Daniela Constantinescu a implementat mai multe proiecte sociale privind combaterea saraciei si a excluziunii sociale si reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie maxima. De asemenea, in cadrul Fundatiei a fost infiintata o casa de tip familial rezidential pentru copii, cu o capacitate de 16 locuri.

Monia Oana Koti

Monia Oana Koti

Secretar Consiliul Director

Din postura de Director General al Directiei de Asistență Socială Turda, Dna. Monia Oana Koti are un rol activ in aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială si in lucrul cu comunitatile marginalizate din teritoriul SDL.

Romolus Filip

Romolus Filip

Membru Consiliul Director

Dl. Romolus Filip este un membru influent in comunitatile de romi, fiind respectat de catre acestia. Are calitate de lider spiritual, isi desfasoara activitatea in proximitatea ZUM din cartierul Oprisani si are experienta in implementarea proiectelor sociale si comunitare, in mod special pentru comunitatile de romi.

Stefan Silaghi

Stefan Silaghi

Membru Consiliul Director

In calitate de mediator scolar (Scoala Profesionala Poiana) si responsabil al Centrului Comunitar de igiena de pe Str. Margaretelor, Dl. Stefan Silaghi este implicat direct in problemele umane, sociale si financiare ale acestei comunitati. Prin eforturile sale persoanele de etnie roma din comunitatea de pe str Margaretelor au beneficiat de o crestere a gradului de confort si a conditiilor de igiena si sanatate.