NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A FIȘELOR DE PROIECTE SELECTATE DE GAL URBAN TURDA în cadrul Apelului de fișe de proiecte POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Documente atasate
Anexa 3 Notificare avizare fisa POCU_ GAL URBAN TURDA

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A FIȘELOR DE PROIECTE SELECTATE DE GAL URBAN TURDA în cadrul Apelului de fișe de proiecte POR/GAL URBAN TURDA/2022/9/2/OS9.1

Documente atasate
Anexa 3 Notificare avizare fisa POR2_ GAL URBAN TURDA

RAPORT DE SELECȚIE FINAL PENTRU LISTA DE PROIECTE CUPRINSE ÎN SDL POR/GAL URBAN TURDA/2022/9/2/9.1

Document atașat
Hotarare CD aprobare Raport final POR2_GAL URBAN TURDA
Raport de selectie final POR2_GAL URBAN TURDA

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A FIȘELOR DE PROIECTE SELECTATE DE GAL URBAN TURDA în cadrul Apelului de fișe de proiecte POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1

Documente atasate
Anexa 3 – Notificare GAL rezultat final

Evaluare Fise de proiect depuse in cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA/2022/9/2/9.1

Raport etapa verificare CAE-Rezultatele etapei de verificare a conformității si eligibilității Fisei de proiect „Realizare infrastructură rutieră și echipare tehnico-edilitară în comunitatea Margaretelor” depusă in cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA/2022/9/2/9.1

Raport verificare etapa ETF-Rezultatele etapei de evaluare tehnica si financiara a Fisei de proiect „Realizare infrastructură rutieră și echipare tehnico-edilitară în comunitatea Margaretelor” depusă in cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA/2022/9/2/9.1

RAPORT DE SELECȚIE FINAL PENTRU LISTA DE PROIECTE CUPRINSE ÎN SDL POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/9.1

Document atașat
Raport de selectie final POR
Hotarare CD aprobare Raport final POR

RAPORT DE SELECȚIE FINAL PENTRU LISTA DE PROIECTE CUPRINSE ÎN SDL POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Document atasat
Raport selectie Final POCU
Hotarare CD aprobare Raport final POCU

Raport de selecție intermediar pentru lista de proiecte cuprinse în SDL POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Documente atasate
Raport intermediar POCU

Raport de selecție intermediar pentru lista de proiecte cuprinse în SDL POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/9.1

Documente atasate
Raport intermediar POR

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA A PUBLICAT, ASTĂZI, 04.02.2022, APELUL DE FIȘE DE PROIECTE NR. POR/GAL URBAN TURDA /2022/9/2/OS9.1 ȘI GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL URBAN TURDA /2022/9/2/OS9.1

Documentul a fost avizat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, conform avizului nr. 204919 din 04.02.2022 și aprobat de către Președintele asociației, conform Deciziei nr. 3/04.02.2022.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte: 07.02.2022, ora 12:00;
Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte: 21.02.2022, ora 16:00
Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL URBAN TURDA, din str. Ștefan Cel Mare, nr. 38 , Municipiul Turda, jud. Cluj
Interval orar depunere fișelor de proiecte: 12.00-16.00
Termenul limită de depunere în Sistemul SMIS din cadrul acestui ghid este de 31.03.2022.
Perioada de implementare a activităților din fișele de proiect nu depășește 31 decembrie 2023
Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galurbanturda@gmail.com
Persoană de contact : Manager GAL – Ruscă Daniela, Tel: 0756.627.710

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina de internet https://galturda.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Documente atașate
Ghidul specific POR AP9.1
Anunț lansare Apel POR AP9.1 GAL URBAN TURDA
Avizare Ghid si Apel POR GAL URBAN TURDA AP.9.1
Decizie aprobare Ghid si anexe FINAL POR NR.2 AP.9.1-1
Anexe GHID POR AP9.1