Evaluare Fise de proiect depuse in cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/9.1

Raport etapa verificare CAE-Rezultatele etapei de verificare a conformității si eligibilității Fiselor de proiect depuse in cadrul apelului de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/9.1
1. Reabilitare locuințe sociale – bloc ELTRA (Pr.190)
2. Construire infrastructura educationala support pentru formare profesionala (Laborator scoala profesionala) (Pr.191)
3. “Construire Centru comunitar de igiena si sanatate” si “Construire Centru social pentru copii aflati in situatie de risc social” (Pr.192)
4. Reabilitare locuințe sociale – bloc L 105 (Pr.193)
5. Construire ansamblu de locuinte sociale (30 apartamente) (Pr.194)

Documente atasate
Raport evaluare CAE-POR-PR.192
Raport evaluare CAE-POR-PR.193
Raport evaluare CAE-POR-PR.194
Raport evaluare CAE-POR-PR.190
Raport evaluare CAE-POR-PR.191

Evaluare Fise de proiect depuse in cadrul apelului de proiecte nr. POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Raport etapa verificare CAE-Rezultatele etapei de verificare a conformității si eligibilității Fiselor de proiect depuse in cadrul apelului de proiecte nr. POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Documente atasate
Raport evaluare CAE-POCU

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA a publicat, astăzi, 01.11.2021, Apelul de fișe de proiecte nr.POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1 și Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/2/5.1

Documentul a fost avizat de către Organismul Intermediar Regional – Regiunea Nord-Vest, conform avizului nr. Nr 16647 din 29.10.2021 și aprobat de către CD asociației, conform Deciziei nr. 13/29.10.2021.
Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte: 02.11.2021, ora 09:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte: 17.12.2021, ora 14:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL URBAN TURDA, din str. Ștefan Cel Mare , nr. 38 , Municipiul Turda , jud Cluj

Interval orar depunere fișelor de proiecte: 9.00-14.00

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galurbanturda2021@gmail.com

Persoană de contact : Manager GAL – Bertia Andreea Sabina, Tel/fax 0264.313119

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina de internet https://galturda.ro / pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Documente atașate

Decizie CD aprobare Ghid si anexe FINAL POCU NR.2 AP5.1
GHID POCU AP 5.1 GAL URBAN TURDA V3
Notificare avizare Ghid II si apel II-Gal Turda_v1_16647 din 29.10.2021
Anexe GHID POCU V3
Anunt-lansare-apel-POCU AP5.1 GAL URBAN TURDA V3

 

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA a publicat, astăzi, 01.11.2021, Apelul de fișe de proiecte nr. POR/GAL URBAN TURDA /2021/9/1/OS9.1 și Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte POR/GAL URBAN TURDA /2021/9/1/OS9.1

Documentul a fost avizat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, conform avizului nr. 196785/ din 01.11.2021 și aprobat de către Președintele asociației, conform Deciziei nr. 14/01.11.2021.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte: 02.11.2021, ora 09:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte: 17.12.2021, ora 14:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL URBAN TURDA, din str. Ștefan Cel Mare , nr. 38 , Municipiul Turda , jud Cluj

Interval orar depunere fișelor de proiecte: 9.00-14.00

Termenul limită de depunere în Sistemul SMIS din cadrul acestui ghid este de 31.12.2021.

Perioada de implementare a activităților din fișele de proiect nu depășește 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galurbanturda2021@gmail.com

Persoană de contact : Manager GAL – Bertia Andreea Sabina, Tel/fax 0264.313119

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina de internet https://galturda.ro / pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Documente atașate

Anunt-lansare-apel-POR AP9.1 GAL URBAN TURDA versiunea V2
Avizare Ghid si apel POR GAL URBAN TURDA AP.9.1
Decizie CD aprobare Ghid si anexe FINAL POR NR.1 AP.9.1
Ghidul specific POR AP9.1
GAL URBAN TURDA versiunea V2

Anexe GHID POR AP9.1 V2

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE NR.2 POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1/ ÎNTREPRINDERI

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE nr. 2 POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1/ ÎNTREPRINDERI

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE NR.2 POR/GAL URBAN TURDA /2021/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI, AXA PRIORITARA 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN,
PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Documente atasate

Ghidul specific AP9- IMM- GAL URBAN TURDA Consultativ
Anunt-lansare-apel-POR AP 9.1 IMM GAL URBAN TURDA Consultativ
Decizie aprobare Ghid si anexe consultare POR AP9.1 IMM
ANEXE AP 9.1 INTREPRINDERI GAL TURDA

 

Calendar actualizat lansare apeluri de proiecte Programul operațional Capital Uman 2014-2020

Descarcă documentul

Calendar actualizat lansare apeluri POCU GAL TURDA

Calendar actualizat lansare apeluri de proiecte Programul operațional Regional 2014-2020

Descarcă documentul

Calendar actualizat lansare apeluri POR GAL TURDA

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL URBAN TURDA/2021/5/1/1

Documente atasate
Anunt-lansare-apel-POCU CONSULTARE PUBLICA
Decizie aprobare Ghid si anexe Consultare publica
GHID POCU AP 5.1 GAL URBAN TURDA consultare publica
Anexe POCU 5.1

Apel POR/GAL /2021/9/1/OS9.1 – in consultare

ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL URBAN TURDA în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Documente atasate
Anunt-lansare-apel-POR Consultare publica 
Ghidul specific POR OS9.1 iulie 2021 versiunea consultare publica
Decizie aprobare Ghid si anexe Consultare publica


Anexe Ghid
1. Fisa Propunere proiecte POR OS9.1
2. Bugetul Fisei de proiect POR OS9.1
3. Fise de interventie SDL TURDA
4. Anexa 2 Grila de verificare CAE -AP 9
5. Anexa 3 Grila conformităţii documentatie tehnico-economica ETF
6. Anexa 3 -a – Grila conformitatii documentatie tehnico-economica
7. Anexa 3- b – Grila conformitatii PT
8. Model_B – Declaratia de eligibilitate AP 9
9. Model C – Declaratia de angajament
10. Model G-Declaratie privind eligibilitatea TVA
11. Model E-Lista de echipamente lucrari servicii
12. Model H – Nota privind incadrarea in standardele de cost
13. Model J – Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
14. Model_F – Acordul de parteneriat
15. Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal
16. Anexa -6 -Descrierea indicatorilor AP 9

Calendar estimativ lansare apeluri POCU GAL TURDA

CALENDAR ACTUALIZAT LANSARE APELURI DE PROIECTE PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii