Intrari dupa Admin

Lansare apeluri de Fise de proiecte pentru implementarea SDL Turda

In scurt timp vom incepe publicarea Ghidurilor conditii specifice pentru apelurile de Fise de proiecte prin care vor fi selectate proiectele al caror rezultat va fi implementarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Turda. Vor fi proiecte POR si proiecte POCU, in conformitate lista interventiilor incluse in SDL Turda, anexa 21. Pentru calendarul acestor lansari, […]

Avizarea Metodologiei de evaluare si selectie GAL Turda

In data de 13 martie 2020, CCS restrans (Comitetul Comun de Selectie restrans, adica organismul tehnic, format din reprezentanti ai structurilor implicate in gestionarea POR si POCU, cu responsabilitati privind desfasurarea procesului de avizare a procedurilor GAL-urilor de evaluare si selctie a fiselor de proiecte elaborate in conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Locala aprobate, precum […]

Comitete cetatenesti in Zonele urbane marginalizate din SDL Turda

În conformitate cu prevederile din cererea de finantare “Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Turda în vederea implementării SDL Turda”, cod POCU/390/5/1/123728, in data de 21 ianuarie 2020, la sediul Asociatiei GAL Urban Tirda, s-a desfășurat ședința de constituire a Comitetelor cetățenești din cele 5 Zone Urbane Marginalizate (ZUM 1 – Comunitatea de pe str. Margaretelor, […]

Adunarea generala a Asociatiei GAL Urban Turda

In data de 20 septembrie 2019, in incinta Primariei Turda, s-a desfasurat Adunarea generala ordinara a Asociatiei GAL Urban Turda. Pe ordinea de zi a sedintei au fost doua teme importante: aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a Fiselor de proiect, pe care GAL Urban Turda urmeaza sa o utilizeze in cadrul proiectului POCU/390/5/1/123728/01.10.2018 „Sprijin […]

Noi posibilitati de finantare in domeniul social

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator al Programului „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a organizat doua seminarii informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte „Dezvoltare locala” si “Cresterea incluziunii si abilitarea […]

Asociatia GAL Urban Turda, studiu de caz

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice a derulat proiectul „Lot 3 – Evaluarea interventiilor POR 2014-2020”. Proiectul a fost lansat la Bucuresti, la sediul MDRAP in data 9 octombrie 2018 si este implementat de catre consortiul alcatuit de firmele de consultanta Lattanzio Advisory SpA si Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl. Obiectivul proiectului este realizarea unei […]

Sesiune de informare organizata de AM POCU si AM POR

In organizarea Autoritatii de management a Programului oprational Capital uman si al Autoritatii de management a Programului operational Regional, a avut loc la Bucuresti, in incinta Hotelului Intercontinental, in data de 7 mai 2019, o sesiune de informare cu tema ” Implementarea Strategiilor de dezvoltare locala „pe teritoriul oraselor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori”. Sesiunea de […]

Orientari pentru GAL

Prin Ordinul comun al Ministrului Fondurilor Europene (nr. 559 din 28.03.2019) si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (nr. 1520 din 10.04.2019) au fost aprobate “Orientarile pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori – etapa a III-a a mecanismului DLRC” Reamintim ca mecanismul […]

De interes pentru institutiile/organizatiile/intreprinderile interesate de proiectele din portofoliul Strategiei de dezvoltare locala Turda

In data de 31.01.2019 s-a desfasurat, in Amfiteatrul Albastrul al Camerei de Comerț și Industrie a României, o intalnirea a reprezentantilor GAL-urilor urbane din Romania, in prezenta Autoritatilor de Management POR și POCU. Cateva dintre concluziile acestei intalniri: – lansarea ghidurilor finale de catre Autoritatile de management se va face in luna martie 2019; – […]

Informatii utile pentru potentialii beneficiari ai proiectelor POR din SDL

GAL URBAN TURDA urmeaza sa lanseaze apelurile de selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu lista indicativă de intervenții aferentă SDL. Apelurile se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi implementate în zona de acoperire a SDL . Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare beneficiarilor pentru completarea […]