Informatii utile pentru potentialii beneficiari ai proiectelor POCU din SDL

GAL URBAN TURDA urmeaza sa lanseaze apelurile de selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu lista indicativă de intervenții aferentă SDL. Apelurile se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi implementate în zona de acoperire a SDL .
Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare beneficiarilor pentru completarea fișelor de propuneri de proiect privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Programul de audiente pentru potentialii beneficiari va fi afisat pe pagina www.galturda.ro.
Proiectele POCU trebuie să vizeze intervenții integrate (pachete integrate de măsuri în funcție de nevoile grupurilor țintă vizate), în sensul abordării a cel puțin două domenii de intervenție (educație, ocupare, servicii sociale, asistență socială, combaterea discriminării etc.) din care un domeniu să fie ocupare, având în vedere indicatorii POCU aferenți Obiectivului Specific 5.1. Activitățile de ocupare din cadrul proiectelor POCU vor fi sub incidența ajutorului de minimis. În acest sens, va fi aplicabila schema de ajutor de minimis pentru Obiectivul Specific 5.1. POCU.

Pentru proiectele POCU, solicitanții pot fi:

• Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori sociali relevanți /Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
• Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectat
Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:
• Este obligatorie participarea în proiect cel puțin a unei autoritãți publice locale din unitatea administrativ teritorialã vizatã de proiect (localizarea grupului țintã/ a comunitãții marginalizate), cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate.
• Pentru solicitant și respectiv pentru actorii cu expertizã relevantã, parteneri in cadrul proiectului, este obligatoriu sã fie atașate la cererea de finanțare autorizațiile/acreditãrile în funcție de activitãțile pe care aceștia le vor implementa in cadrul proiectului, dupã cum urmeazã:
– Acreditarea ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncã, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã urmãtoarele activitãți:
o informare și consiliere profesionalã
o medierea muncii
– Acreditarea ca furnizor de formare profesionalã, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitatea de organizare și desfãsurare de programe de formare profesionalã.
– Acreditarea centrului de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, dacă în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementează activități de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe cale non-formală sau informală.
Atenție! Agențiile de muncã temporarã nu sunt eligibile pentru a solicita finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte;
– Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii sociale
– Acreditarea ca furnizor de servicii medicale, dacã în cadrul proiectului solicitantul/actorul respectiv implementeazã activitãți de furnizare de servicii medicale
Este obligatorie participarea în proiect pentru implementarea activităților de servicii educaționale, a unei instituții publice de învățământ acreditate din rețeaua națională/județeană/locală (ISCED 0-2, respectiv nivelurile: preșcolar, școlar și gimnazial) din municipiul Turda.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *